Báo giá thiết kế thi công

Báo giá thiết kế thi công chữ quảng cáo

LOẠI CHỮ DANH MỤC - QUY CÁCH SỐ LƯỢNG ĐVT ĐƠN GIÁ/M2
Chữ Inox

Chữ inox trắng, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên.

>1

 

m2

 

3.600.000 

Chữ inox xướt, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên.

3.800.000

Chữ inox đồng, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên. 4.400.000
Chữ đồng Chữ đồng, sử dùng đồng dày 1mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên. >1

m2

5.200.000
Chữ Tôn Chữ tôn, sử dùng tôn dày 1mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên, sơn phun, sơn tĩnh điện thêm 15%. >1

m2

2.400.000
Chữ Alu Chữ alu, sử dùng alu dày 3mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 25cm trở lên. >1

m2

1.800.000
Chữ Mica Chữ mica (cắt thủ công), sử dùng mica dày 2mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên. >1

m2

900.000
Chữ mica (cắt thủ công), sử dùng mica dày 2mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên. >1 m2 1.300.000

Tư vấn ngay