Biển hiệu Neon

Là loại bảng hiệu gắn đèn neon sign với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, tự phát xạ ánh sáng. Bên trong bao gồm các loại khí trơ như heli, argon và neon có khả năng phát ra ánh sáng.
THÔNG TIN HÀNG HÓA
Sẵn hàng
Thi công nhanh
ƯU ĐIỂM
Chất lượng
Nhanh chóng
Uy tín
Chia sẻ
Đèn có 2 bộ phận chính
Ống thủy tinh và 2 điện cực
Kích thước Ống thủy tinh
0,6m; 1,2m; 1,5m… Mặt trong có phủ lớp bột huỳnh quang
Sản phẩm khác